0282 – Dimension Drive(CHT)

0282 – Dimension Drive(CHT)

images

Release’s Name : Dimension.Drive.ASI.NSW-BigBlueBox

Game Serial : LA-H-ADWHB

Title ID : 010035D00A190000

Firmware Version : 4.1.0
Region : Chinese
Languages : en,es,ja,zh,ko
Rom Size : 2 Go

CRC32 : 0AED2359

NFO
 ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛßß                                                             ßßÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛ                                                                     ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ                    ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                ÛÛÛ
Û²Û                   Üß²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÜßÛÛ                Û²Û
Û²Û                 Üß²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Üß²²ÛÛ                Û²Û
Û²Û               Üß²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Üß²²²²ÛÛ                Û²Û
Û²Û              ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²ÛÛ                Û²Û
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
Û²Û        ____  ÛÛ_     ÛÛ ____   _               ÛÛ___  ÛÛ                Û²Û
Û²Û       |    \ (_)     ÛÛ|  _ \ | |             |  _ \  ÛÛ                Û²Û
Û²Û       | |_) | _   __ ÛÛ| |_) || | _   _   ___ | |_) |  ___ __  __       Û²Û
Û²Û       |  _ < | | / _` ||  _ < | || | | | / _ \|  _ <  / _ \\ \/ /       Û²Û
ÛÛÛ       | |_) || || (_| || |_) || || |_| ||  __/| |_) || (_) |>  <        ÛÛÛ
ÛÛÛ       |____/ |_| \__, ||____/ |_| \__,_| \___||____/  \___//_/\_\       ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ   __/ |                        ÛÛ     ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ  |___/                         ÛÛ     ÛÛ                ÛÛÛ
Û²Û              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                Û²Û
Û²Û              ÛÛ²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                Û²Û
Û²Û              ÛÛ²²²²Üß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²Üß                Û²Û
Û²Û              ÛÛ²²Üß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²Üß                  Û²Û
ÛÛÛ              ÛÛÜß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²Üß                    ÛÛÛ
ÛÛÛÛ             ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß                     ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛ                                                                     ÛÛÛÛÛ
Û²ÛÛÛÛÜÜ                                                               ÜÜÛÛÛÛ²Û
Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²Û
Û²ÛÛÛÛßß                                                               ßßÛÛÛÛ²Û
Û²ÛÛÛ         ÜÜÜÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÜÜÜÜ          ÛÛÛ²Û
ÛÛÛÛ         ÛÛ²²²²²²²²²²²²² >>>  BigBlueBox  <<< ²²²²²²²²²²²²²ÛÛ          ÛÛÛÛ
ÛÛÛ           ßßßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßßßß            ÛÛÛ
ÛÛÛ                                                                         ÛÛÛ
ÛÛÛ   ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ   ÛÛÛ
Û²Û   Û                        Proudly Presents:                        Û   Û²Û
Û²Û   Û                         Dimension Drive                         Û   Û²Û
Û²Û   Û                                                                 Û   Û²Û
Û²Û   ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ   Û²Û
ÛÛÛ                                                                         ÛÛÛ
ÛÛÛ                          Release Information                            ÛÛÛ
ÛÛÛ                       ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                          ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Date …………  þ  ……  þ   03/08/2018              þ      ÛÛÛ
Û²Û      þ Platform ……..  þ  ……  þ   NSW                     þ      Û²Û
Û²Û      þ Region ……….  þ  ……  þ   ASI                     þ      Û²Û
Û²Û      þ Publisher……..  þ  ……  þ   eastasiasoft            þ      Û²Û
Û²Û      þ Imagesize……..  þ  ……  þ   2GB Cart                þ      Û²Û
ÛÛÛ      þ File Name …….  þ  ……  þ   bbb-h-adwhb.xci         þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Game ID ………  þ  ……  þ   010035D00A190000        þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Game Revision …  þ  ……  þ   1.0.5.2                 þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ ……………..  þ  ……  þ   ……………….     þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Languages …….  þ  ……  þ   En, Es, Ja, Ko, Zh      þ      ÛÛÛ
Û²Û      þ ……………..  þ  ……  þ   ……………….     þ      Û²Û
Û²Û                                                                         Û²Û
Û²Û     ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ     Û²Û
Û²Û    ÛÛ                                                             ÛÛ    Û²Û
ÛÛÛ   ÛÛ                        Release Notes:                         ÛÛ   ÛÛÛ
ÛÛÛ  ÛÛ                 Time for another Switch release                 ÛÛ  ÛÛÛ
ÛÛÛ ÛÛ                  only released phyically in Asia                  ÛÛ ÛÛÛ
ÛÛÛ  ÛÛ               very random selection of languages                ÛÛ  ÛÛÛ
ÛÛÛ   ÛÛ                        Enjoy as Always                        ÛÛ   ÛÛÛ
Û²Û    ÛÛ                                                             ÛÛ    Û²Û
Û²Û     ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß     Û²Û
Û²Û         ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ         Û²Û
Û²Û         Û  Greetings to everyone who likes to play our games  Û         Û²Û
ÛÛÛ         ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ         ÛÛÛ
ÛÛÛÛ                                                                      ÜÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÜÜ                                                               ÜÜÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

Downloadtéléchargement

Password : nswroms.com
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s