0336 – Antiquia Lost(Eshop)

 

0336 – Antiquia Lost(Eshop)

H2x1_NSwitchDS_AntiquiaLost_image1600w

Release’s Name : Antiquia.Lost.eShop.NSW-BigBlueBox

Game Serial : LA-N-AJC3A

Title ID : 0100016007154000

Firmware Version : 3.0.1
Region : Worldwide
Languages : en,ja
Rom Size : 1 Go

CRC32 : A37C2970

NFO
 ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛßß                                                             ßßÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛ                                                                     ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ                    ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                ÛÛÛ
Û²Û                   Üß²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÜßÛÛ                Û²Û
Û²Û                 Üß²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Üß²²ÛÛ                Û²Û
Û²Û               Üß²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Üß²²²²ÛÛ                Û²Û
Û²Û              ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²ÛÛ                Û²Û
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
ÛÛÛ              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                ÛÛÛ
Û²Û        ____  ÛÛ_     ÛÛ ____   _               ÛÛ___  ÛÛ                Û²Û
Û²Û       |    \ (_)     ÛÛ|  _ \ | |             |  _ \  ÛÛ                Û²Û
Û²Û       | |_) | _   __ ÛÛ| |_) || | _   _   ___ | |_) |  ___ __  __       Û²Û
Û²Û       |  _ < | | / _` ||  _ < | || | | | / _ \|  _ <  / _ \\ \/ /       Û²Û ÛÛÛ       | |_) || || (_| || |_) || || |_| ||  __/| |_) || (_) |>  <        ÛÛÛ ÛÛÛ       |____/ |_| \__, ||____/ |_| \__,_| \___||____/  \___//_/\_\       ÛÛÛ ÛÛÛ              ÛÛ   __/ |                        ÛÛ     ÛÛ                ÛÛÛ ÛÛÛ              ÛÛ  |___/                         ÛÛ     ÛÛ                ÛÛÛ Û²Û              ÛÛ²²²²²²ÛÛ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²ÛÛ                Û²Û Û²Û              ÛÛ²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ                Û²Û Û²Û              ÛÛ²²²²Üß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²²²Üß                Û²Û Û²Û              ÛÛ²²Üß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²²²Üß                  Û²Û ÛÛÛ              ÛÛÜß²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²ÛÛ²Üß                    ÛÛÛ ÛÛÛÛ             ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß                     ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ                                                                     ÛÛÛÛÛ Û²ÛÛÛÛÜÜ                                                               ÜÜÛÛÛÛ²Û Û²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²Û Û²ÛÛÛÛßß                                                               ßßÛÛÛÛ²Û Û²ÛÛÛ         ÜÜÜÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÜÜÜÜ          ÛÛÛ²Û ÛÛÛÛ         ÛÛ²²²²²²²²²²²²² >>>  BigBlueBox  <<< ²²²²²²²²²²²²²ÛÛ          ÛÛÛÛ
ÛÛÛ           ßßßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßßßß            ÛÛÛ
ÛÛÛ                                                                         ÛÛÛ
ÛÛÛ   ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ   ÛÛÛ
Û²Û   Û                        Proudly Presents:                        Û   Û²Û
Û²Û   Û                          Antiquia Lost                          Û   Û²Û
Û²Û   Û                                                                 Û   Û²Û
Û²Û   ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ   Û²Û
ÛÛÛ                                                                         ÛÛÛ
ÛÛÛ                          Release Information                            ÛÛÛ
ÛÛÛ                       ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                          ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Date …………  þ  ……  þ   16/08/2018              þ      ÛÛÛ
Û²Û      þ Platform ……..  þ  ……  þ   NSW                     þ      Û²Û
Û²Û      þ Region ……….  þ  ……  þ   ALL                     þ      Û²Û
Û²Û      þ Publisher……..  þ  ……  þ   KEMCO                   þ      Û²Û
Û²Û      þ File Name …….  þ  ……  þ   bbb-n-ajc3a.nsp         þ      Û²Û
ÛÛÛ      þ Game ID ………  þ  ……  þ   0100016007154000        þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Game Revision …  þ  ……  þ   1.0.0                   þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ Languages …….  þ  ……  þ   En, Ja                  þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ ……………..  þ  ……  þ   ……………….     þ      ÛÛÛ
ÛÛÛ      þ ……………..  þ  ……  þ   ……………….     þ      ÛÛÛ
Û²Û      þ Titlekey………  þ  f4f5ab7116aa8c69b3183ce78b38b4f2    þ      Û²Û
Û²Û                                                                         Û²Û
Û²Û     ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ     Û²Û
Û²Û    ÛÛ                                                             ÛÛ    Û²Û
ÛÛÛ   ÛÛ                        Release Notes:                         ÛÛ   ÛÛÛ
ÛÛÛ  ÛÛ                 Time for another Switch release                 ÛÛ  ÛÛÛ
ÛÛÛ ÛÛ                                                                   ÛÛ ÛÛÛ
ÛÛÛ  ÛÛ                                                                 ÛÛ  ÛÛÛ
ÛÛÛ   ÛÛ                        Enjoy as Always                        ÛÛ   ÛÛÛ
Û²Û    ÛÛ                                                             ÛÛ    Û²Û
Û²Û     ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß     Û²Û
Û²Û         ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ         Û²Û
Û²Û         Û  Greetings to everyone who likes to play our games  Û         Û²Û
ÛÛÛ         ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ         ÛÛÛ
ÛÛÛÛ                                                                      ÜÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÜÜ                                                               ÜÜÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

Downloadtéléchargement

Password : nswroms.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s